ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На маркетплейс платформата bgbrands.bg

Съдържание

I. Въведение

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

III. Категории лични данни, обработвани от bgbrands.

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни

1. Предоставяне на услуги на bgbrands.bg във Ваша полза

2. Усъвършенстване на нашите услуги

3. Маркетинг

4. Колко време пазим Вашите лични данни

5. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

V. Вашите Права във връзка с обработването на личните Ви данни

1. Общи права

2. Право на жалба до надзорния орган

3. Автоматизирана обработка и профилиране

4. Възражение срещу използване за директен маркетинг

5. Можете ли да откажете предоставянето на лични данни на bgbrands.bg и какви са последиците от това?

6. Как защитаваме данните Ви?

VII. Политика за употреба на Бисквитки

I. Въведение

Маркетплейс платформата bgbrands.bg зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на маркетплейс платформата www.bgbrands.bg („Платформа“), във връзка с продуктите и услугите предоставяни чрез и достъпни на Платформата.
Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общите условия за ползване, Политиката за използване на Бисквитки и всякакви други документи, които са упоменати на Платформата, определя правилата, които bgbrands.bg ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД) или друго относимо законодателство.
Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: info@bgbrands.bg


Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Платформата или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Платформата и/или достъп до нея, както и с оглед онлайн пазаруване на www.bgbrands.bg. В случай, че не предоставите нужната информация е възможно да не получите услугата и/или стоката, която желаете да закупите. 

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

Еком БГ Брандс ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206595902, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Еком БГ Брандс ООД е администратор на лични данни по смисъла и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:
Адрес на управление: гр. София, ул. „Васил Радославов“ No 6, сграда Спорт депо, ет. 3
телефони: +359 89 464 7050
e-mail: info@bgbrands.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: 

III. Категории лични данни, обработвани от bgbrands.

 1. Платформата може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

(i) Когато си създавате профил в bgbrands, вие ни изпращате информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, телефон, адрес и др.);
(ii) Когато добавяте допълнителна информация към раздел „Моят профил“;
(iii) Когато правите поръчка, вие ни предоставяте информация за желания от вас продукт, име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, данни от банкови карти и др.;

 1. Платформата може да обработва данни, изготвени и генерирани от bgbrands.bg в процеса на предоставяне на услугите:

  (i) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
  (ii) данни за предпочитаните от вас стоки и услуги;
  (iii) данни от комуникацията между bgbrands.bg и вас;
  (iv) информация относно посещения на Платформата и използването на Платформата, включително операции и история за използване на bgbrands.bg;
  (v) можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

  1. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.
  2. bgbrands.bg не събира и не обработва по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общия регламент относно защитата на данните. bgbrands.bg не събира или обработва данни на непълнолетни лица на възраст под 16 години.

  IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни

  Предоставените лични данни на Платформата ще бъдат използвани за следните цели:

  1. Предоставяне на услуги на bgbrands.bg във Ваша полза

  • Създаване и управление на профил в маркетплейс платформата на bgbrands.bg;
  • Предоставяне на технологична възможност за извършване на поръчки през платформата bgbrands.bg
  • Разрешаване на проблеми, свързани с поръчките и закупуването на стоки или услуги;
  • Съдействие за възстановяване на стойността на продуктите, съгласно законовите разпоредби;
  • Подпомагане, включително даване на отговори на въпроси на потребители, във връзка с поръчките на стоки и услуги;
  • Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби и др.;
  • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Платформата, за електронно обслужване на електронни финансови документи;
  • Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване и др.

  2. Усъвършенстване на нашите услуги

  Ние се стремим да Ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел използваме определена информация относно Вашето поведение като купувач, като Ви приканваме да попълвате анкети, да участвате в пазарни проучвания и/или изследвания директно или с помощта на партньори.

  3. Маркетинг

  Ние бихме искали да Ви държим информирани за всички новости в маркетплейс платформата bgbrands.bg. Платформата обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на потребителите за тяхното обработване за следните цели:

  • Създаване и управление на личен профил в bgbrands.bg; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Платформата;
  • Директен маркетинг на продукти и услуги;
  • Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;

  Ще Ви изпращаме разнообразни съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail/webpush и др.), които да допълват закупените от Вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, които сте добавили в раздел „Любими/Моят профил“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, игри с подаръци и др.

  За да Ви предоставим информация, която представлява интерес за Вас, ние можем да използваме определени данни относно Вашето поведение като потребител (например разгледани продукти, продукти добавени в списъка с любими продукти).

  Можете да промените решението си и да оттеглите своето съгласие по всяко време като:

  • Промените настройките в „Моят профил“;
  • Използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас;
  • Се свържете с нас на посочените форми за контакт.

  Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, полагаме грижа, за да гарантираме Вашите основни права и свободи.

  4. Колко време пазим Вашите лични данни

  Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

  • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.
  • Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Платформата – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил.
  • Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

  Bgbrands.bg съхранява Вашите лични данни докато сте наш потребител и разполагате с активен профил. Винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закриете профила си. 

  5. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

  • Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
  • Доставчици/Търговци/Партньори на маркетплейс платформата bgbrands.bg;
  • Доставчиците на платежни/банкови услуги, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
  • Доставчици на ИТ услуги

  Ако сме задължени по закон или това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

  V. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

  1.Общи права

  Във връзка с обработване на лични данни имате следните права, които можете да упражните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на bgbrands.bg, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: info@bgbrands.bg
  Имате право да поискате от Платформата:

  • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
  • да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
  • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
  • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
  • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина.

  Имате право също:

  • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Платформата, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
  • да възразите срещу обработването на личните Ви данни;
  • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
  • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

  2. Имате право на жалба до надзорния орган

  Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 (www.cpdp.bg).
  В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни от bgbrands.bg, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

  3. Автоматизирана обработка и профилиране

  Когато посетите Платформата, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин. /p>

  4. Възражение срещу използване за директен маркетинг

  Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта можете да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: info@bgbrands.bg

  5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на bgbrands.bg и какви са последиците от това?

  За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните задължения, Платформата се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.
  Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.
  За да извършите покупка от маркетплейс платформата bgbrands.bg, трябва да имате създаден профил. По време на процеса на създаване на профил, Платформата се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, адрес и др. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

  VI. Как защитаваме данните Ви

  bgbrands.bg прилага организационни, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

  Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

  • bgbrands.bg е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
  • bgbrands.bg е установила задължения за поверителност за своите служители;
   - достъпът до офис оборудването на bgbrands.bg и компютрите на всеки служител е ограничено.
  • ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти;
  • С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни можем да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

  Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

  VII. Политика за употреба на „Бисквитки“ 


  За да се запознаете с Политиката за употреба на Бисквитки, моля посетете страницата Политиката за употреба на Бисквитки“.

  Лични данни за деца
  Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носещо родителска отговорност за детето.

   

  Изменения на Политиката за поверителност
  Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, в bgbrands.bg ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез Платформата.


  Последна редакция 31/01/2022 г.